سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صغرا میراحمدی – دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

چکیده:

گردشگری پدیده قرن بیستم است و در بین سه صنعت برتر دنیا قرار دارد و از پویاترین بخش های اقتصادی و یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار در بسیاری از کشورها به شمار می رود. زیرا دستاوردهای قابل توجهی از جمله کسب درآمد های سرشار ارزی، توسعه روابط علمی و فرهنگی و ایجاد اشتغال دارد و موجب کاهش فقر و مقدمه ای برای سرمایه گذاری در دیگر بخش های اقتصادی است. اکوتوریسم نیز نوعی از گردشگری است که در آن انگیزه اصلی بهره برداری از سیماها طبیعی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی قابلیت های اکوتوریسم در جزیره قشم و نقشی که اکوتوریسم می تواند در توسعه پایدار این جزیره داشته باشد می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که جزیره قشم به عنوان نخستین و تنها ترین ژئوپارک خاورمیانه از جاذبه های اکوتوریستی بالایی برخوردار می باشد. به گونه ایی که می تواند به عنوان دروازه ایی برای ژئوتوریسم و اکوتوریسم در ایران عمل کند. اما به دلیل سیاست های نامناسب و عدم وجود زیرساخت های لازم برای گردشگری در این جزیره تعداد گردشگران وارد شده به جزیره و درامد ناشی از گردشگری در این جزیره نسبت به قابلیت های آن بسیار پایین است.