سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزیتا کوشافر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اهواز
عماد مجدم – دانشجویان کارشناسی محیط زیست
آذین چیت سازان –

چکیده:

به این طریق که صنعت اکوتوریسم و گردشگری صنعتی استکه هم به لحاظ اکولوژیک وهم به لحاظ اقتصادی بسیار مفید ودرآمدزاست یکی جنبه بدست آوردن سود بیشتر از راه فروش سوغات و یا لوازمدیگر به توریست ها و جنبه دیگر آن از لحاظ شادابی درروحیه انسان دراین متن کوشش شده تا تاثیرات این صنعت براقتصاد فرهنگ و سایرعوامل ذکر شده بررسی شود و نتایج حاصله را از ریزترین موجودات مثل میکروارگانیسم ها تابزرگترین آنها مثل جانوران دریایی بررسی کنند هدف زنجیره غذایی و عوامل وابسته به زندگی جانوران است که مخاطرات آن بررسی شده و راهکارهایی هم ارایه می شود همچنین روند عوامل بیماری زا و یا حوادث پرخطر برای جانوران درمعرض و همچنین سایرعوامل مورد بررسی قرارگرفته است.