سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روح اله رضایی – استادیار دانشگاه زنجان
لیلا صفا – دانشجوی دکتری
احسان قلی فر – دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف کلی مقاله توصیفی-تحلیل حاضر بررسی اثرات مختلف اکوتوریسم درتوسعه پایدار روستاها بود برمبنای مرور و واکاوی گسترده ادبیات نظری اثرات مثبت اکوتوریسم درفرایند توسعه روستایی به پنج دسته اثرات زیست محیطی اقتصادی اجتماعی سیاسی و روانشناختی طبقه بندی شدند هرچند دراین زمینه مشخص گردید که به موازات اثرات مثبت درصورت عدم برنامه ریزی دقیق و اعمال سازوکارهای مدیریتی مناسب و به دلیل اسیب پذیری بیشتر مناطق روستایی توسعه اکوتوریسم میتواند از اثرات منفی متعددی نیز برخوردار باشد که این اثرات نیز در قالب پنج بعد اشارهشده مورد بررسی قرارگرفته اندبراساس یافته های بدست آمده در راستای بیشینه سازی اثرات مثبت و نیز کمینه کردن اثرات منفی اکوتوریسم درفرایند توسعه روستایی راه کارها و سازوکارهای متعددی همچون توسعه و تجهیز مسیرهای گردشگری درمنطاق روستایی و نصب علایم لازم دراین مسیرها و اعمال قوانین و مقررات مربوطه در راستای اکوتوریسم پایدار درمناطق روستایی تدوین دفترچه های راهنما برایگردشگران تمرکز عمده فعالیت های گردشگری روستایی برروی بهره برداری از منابع و جاذبههای موجود و بلااستفاده اکوتوریستی در روستاها همانند چشم اندازها ارتفاعات رودخانه ها فضای سبز و جهت کسب درآمدو ایجاد اشتغال برای روستائیان به منظور بهره برداری مناسب از مزارع و باغات روستایی ارایه گردیده است.