سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا رسولی – کارشناس ارشد باغبانی،کارشناس طرح وتوسه فضای سبزشهرداری ومدرس مدعو دا
محمدحسین ایرانژادپاریزی – استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی یزد
اعظم مهدی زاده – کارشناس ارشد باغبانی

چکیده:

سفر مسئولیت دارد به طبیعت به نحویکه پایداری و ماندگاری آن برای آیندگان حفظ گردد و آسیبی به طبیعت وارد نیاید ، نوعی تعریف از اکوتوریسم است . سروکهن سال ابرکوه که جزو آثار طبیعی ملی کشور در سال ۱۳۸۲ تعریف شده است یکی از گونه های زنده طویل العمر این کره خاکی است . فارغ از مدیریت نگهداری و حفظ این گونه ارزشمند در راستای بقاء حیات آن ، چگونگی استفاده کنندگان و بازدیدکنندگان از فضای پیرامونی و حتی خود آن حائز اهمیت است . موقعیت استقرار آن در شهر ابرکوه نیازمند توجهات خاصی می باشد که محاسبه برد ظرفیت یکی از انواع روشهای قابل پیش بینی و ارائه در خصوص تراکم جمعیتی بازدیدکنندگان است که متعاقب آن می توان برنامه ریزی مدیریتی مطلوب تری لحاظ نمود . تعیین کاربری اراضی حاشیه ای و زون بندی فضای پیرامونیکمکی به اهداف اکوتوریسم این درخت عظیم می نماید . امید آنکه با مدیریت صحیح تر بتوانیم نوادر طبیعی کشور عزیزمان را حفظ نماییم