سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مونا بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، عضو باشگاه پژوهشگران دان

چکیده:

اکوتوریسم و گردشگری روستایی به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار محسوب م یشوند و برنامه ریزی و مدیریت صحیح اکوتوریسم امری حیاتی است، درغیراین صورت اکوتوریسم خود تهدیدی برای تنوع زیستی و آنچه خود بدان وابسته است خواهد بود. گسترش اکوتوریسم روستایی باعث توان مندسازی مردم محلی و نیز خلق فرص تهای شغلی جدید درارتباط تنگاتنگ باسایر بخش های اقتصادی می شود. بدیهی است اکوتوریسم روستایی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی روستاها عمل کرده است. ایران نیز به لحاظ برخورداری ازمواهب طبیعی، تنوع اقلیمی و توان مندی های لازم، طبیعت بکر و متنوع روستایی و وجودآثار باستانی، میراث فرهنگی و جاذبه های قابل عرضه فراوان در روستاها،ازموقعیت خوبی برای ایجاد اکوتوریسم داخلی و خارجی روستایی برخورداراست درحالی که سهم ناچیزی دراین صنعت را داراست. منطقه قشم از جاذبه های متعدد گردشگری برخوردار است اما محرومیت های آن در سطوح مختلف به خصوص در زمینه توسعه صنعت گردشگری نگرا نکننده است. بنابراین یکی از مهم ترین نقش نهادهای آموزشی در راستای توسعه اکوتوریسم روستایی فرهنگ سازی صنعت گردشگری و مقوله نظام اشتغا لزایی گردشگری و اثرات مفید آن به روستاییان و رهبران محلی است. هدف این مقاله بررسی اکوتوریسم روستایی و نقش آن در توسعه صنعت گردشگری قشم و راهکارهایی در جهت توسعه پایدارمعیشت آن ها می باشد.