سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم حیدرنژاد، – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی دانشگاه یزد
مهدیه حیدری، – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی دانشگاه یزد

چکیده:

صنعت گردشگری امروزه در ردیف صنعت های پردرآمد، پاک و کم هزینه دنیا قرار داشته و از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ومحیطی با زندگی انسانها و دولتها آمیخته شدهاست؛ به گونه ای که یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی محسوب گردیده و جایگاه هر کشور در استفاده بهینه از این مهم مشخص گردیده است. در این میان کشور ایران علی رغم برخورداری از پتانسیل های بسیار قابل توجه تاکنون نتوانسته است آنچنان که باید و شاید بهره گیری لازم را از این صنعت داشته باشد. این مقاله سعی بر آن دارد تا ضمن معرفی پتانسیلها و جاذبههای گردشگری بوم های بیابانی، لزوم حفاظت و نگهداری از این منابع و استفاده مدبرانه از آنها را نیز فراهم آورد.