سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی جهانبخش گنجه –
مرضیه جعفری نظر آبادی –
مهدی رجب پور –
وحید منوچهری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و

چکیده:

اکوتوریسم گرایشی نوین در صنعت جهانگردی است. مناظر زیبای طبیعت از کانون های جذب توریست این نوع از جهانگردی می باشند. لذا اهمیتدادن به نقش آن در حفاظت از محیط زیست به منظور توسعه پایدار امری ضروری است. اکوتوریست ها که با انگیزههای خاص خود به نواحی طبیعی و بکر کره زمین مسافرت می کنند، تجارب سودمندی به دست میآورند. آنان با کسب معرفت درباره ابعاد فرهنگی –زیست محیطی طبیعت هر منطقه و کشوری به حافظان و دوستداران طبیعت می پیوندند. برای جلوگیری از اثرات مضر اکوتوریسم بر محیط زیست لازم است دستاندرکاران، از یک طرف به نیازهای اساسی توریستها و از طرف دیگر به اثرات مثبت و منفی آن بیندیشند.امروزه پس از گذشت سالیان دراز حیات انسان و کره مسکون، مناظر و چشماندازهای طبیعی همچنان در معرض خطرات ناشی از فعالیتهای انسان است. در برابر چنین خطرات موجود، آگاه سازی و شرکت دادن فعالانه مردم به ویژه مردم بومی، در نگهداری طبیعت و گسترش توریسم، در مقیاس جهانی کاملا احساس می شود .