سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر معتمدداشلی برون – دانشجوی کارشناسی ارشد
رحمت ستوده قره باغ – استاددانشگاه تهران
محمد حاج آقازاده – دانشجوی دکتری
حسین کاکوئی – استاددانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

درپژوهش حاضر اکسیداسیون فتونانوکاتالیستی متیل اتیل کتون بهعنوان آلاینده آلی فرار نمونه دریک راکتور بسترسیال بررسی شد برای این منظور مطالعه دردو مرحله صورت گرفت درمرحله اول ابتدا نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید برروی زیرپایه آلومینا لایه نشانی شد سپس با استفاده از کاتالیست تهیه شده درحضور نورفرابنفش درراکتور بسترسیال مقدار قابل توجهی از متیل اتیل کتون حذف گردید نتایج نشان میدهد که دررطوبت نسبی ۲۵درصد افزایش غلظت اولیه متیل اتیل کتون و افزایش شرعت ظاهری گاز باعث کاهش میزان تخریب متیل اتیل کتون می شود درمرحله دوم راکتور بسترسیال با استفاده ازمدل هیدرودینامیکی و مدل سینتیکی شبیه سازی شد برای مدل هیدرودینامیکی از مدل دینامیک دوفازی و برای مدل سینتیکی از مدل لانگمویر – هینشلوود که از داده های آزمایشگاهی بدست آمده استفاده شد.