سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید صالح نژاد – شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس

چکیده:

سوپرآلیاژهای پایه نیکلی که در پره های ردیف اول توربین های گازی به کار می روند، از جمله قطعات صنعتی هستند که در شرایط دمای بالا کار می کنند. برای محافظت سطح این قطعات، از پوش شهای مختلفی استفاده م یشود. در این پژوهش سه نوع پوشش مختلف بر روی سوپرآلیاژ پایه نیکلیINCONEL738LC اعمال شده و از نظر مقاومت اکسیداسیون مورد ارزیابی قرار گرفته است. پوشش های سیلیسیمی، آلومینیمی و تیتانوآلومینیمی به روش سمانتاسیون جعبه ای برروی آلیاژ زیرلایه اعمال شدند. فرآیند سیلیکونایزینگ در دمای ۹۵۰درجه زمان ۶ساعت، فرآیند آلومینایزینگ در دمای ۸۵۰درجه و به مدت زمان ۷ ساعت فرایند تیتانایزینگ دردمای ۹۰۰ درجه زمان ۶ ساعت و فرایند تیتانوآلومینایزینگ (رسوب هم زمان تیتانیم و آلومینیم) در دمای ۸۵۰ زمان ۷ ساعت انجام گردید. نتایج نشان داد که سیلیسیم یک لایه نازک متراکم حاوی فازهایNi5Si و ۲ Ni3Si2برروی سطح ایجاد می کند. آلومینیم پوششی با ساختار دولایه حاوی فازهای Ni2Al و ۳ Ni0.9Al1.1 وAlCr2 بر روی سطح سوپرآلیاژ تشکیل می دهد.