سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا امید خواه – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
عباس روشنائی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در این پژوهش، اکسیداسیون زوجی متان در رآکتور پلاسمای هاله (کرونای) پالسی در فشار و دمای اتمسفریک بررسی شده است. تخلیه الکتریکی کرونای پالسی با اتصال ده الکترود نقطه ای و یک الکترود صفحه ای به دستگاه مولد پالس ولتاژ فرکانس بالا در یک رآکتور استوانه ای شیشه ای از جنس کوارتز تشکیل شد. تاکنون عوامل متعددی برروی درصد تبدیل متان ، گزینش پذیری محصولاتC2 و بازدهی محصولات C2 خروجی از رآکتور، موثر شناخته شده است. در این پژوهش، اثر پنج پارامتر کلیدی ، نسبت متان به اکسیژن در خوراک ورودی،شدت جریان خوراک، ولتاژ اعمال شده به رآکتور، فاصله بین الکترودها و فرکانس پالس بر درصد تبدیل متان وگزینش پذیری محصولات C2 بررسی شده است.به منظور بهینه سازی شرایط فرایند تولید محصولات C2، از یک روش طراحی آماری به نام روش تاگوچی استفاده شده است. با استفاده از روش تاگوچی (آرایه L16) در چهار سطح و نتایج به دست آمده از آن بیشترین درصد تبدیل متان و بازدهی محصولات C2 به ترتیب %۴ /۳۵ و %۶۴ /۲۳ بود که در حد پایین CH4/O2=4:1 و دبی جریان ۱۰۰ میلی لیتر و حد بالای ولتاژ ۱۸ کیلوولت و فاصله الکترود ۷ میلی متر و فرکانس پالس ۵۰۰۰ هرتز به دست آمد. در ضمن بالاترین درصد گزینش پذیری محصولات C2 در حد بالای کلیه پارامترها به دست آمد.