سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن دیداری عباس آباد – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
ایرج رسا – دکتری زمین شناسی اقتصادی
محمدرضا هزاره – دکتری زمین شناسی

چکیده:

محدوده مورد مطالعه دربرگه ۱:۱۰۰۰۰۰ قجوردرشمالشرقی استان کردستان واقع گردیدها ست دراین محدوده تعداد۲۷۷نمونه ژئوشیمیایی و BLEG ازرسوبات ابراهه ای یک نمونه بزرگ معمولا ۲تا۵ کیلوگرم برداشت شده است روش نمونه برداری و انالیز (Bulk Leach Extractable Gold) BLEG به معنی کل طلای استحصال شده بطریق شستشوی شیمیایی می باشد که دربخش اکتشافی برای شناسایی اولیه ودرمورد تمامی تیپهای طلا به کارگرفته می شود دراین روش انالیز عنصر طلای هرنمونه بالای ۱/۲ppb را به عنوان انومالی درنظر میگیرند هدف ازمطالعه بررسی غنی شدگی عنصر طلا به روش ژئوشیمیایی bleg و عناصر ردیاب آن با استفاده از روش انالیز فاکتوری داده های نرمال و درنهایت رسم نقشه محدوده انومالی مربوط به طلا و عناصر ردیاب درمنطقه مورد مطالعه بود هاست.