سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا جعفری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
محمد لطفی – پژوهشکده علوم زمین ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات کشور
افشار ضیاء ظریفی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

در اولین مراحل اکتشاف اورانیوم، مهمترین قسمت کار اکتشافی، استفاده از داده های ژئوفیزیک هوابرد در تعیین آنومالیها می باشد. اطلاعات حاصل از عملیات ژئوفیزیک رادیومتری هوابرد اهمیت فراوانی در اکتشاف مواد رادیواکتیو دارند. در حقیقت این داده ها پایه اصلی برای اکتشاف عنصر اورانیوم در مناطق مختلف هستند. در این نوشتار با تجزیه و تحلیل داده های حاصل از ژئوفیزیک هوایی در برگه ۱:۲۵۰۰۰۰ سیرجان در جنوب شرق ایران، محدوده های امیدبخش عنصر اورانیوم مشخص شده اند. در این مقاله ابتدا به وسیله روش آمار کلاسیک و با استفاده از محاسبه پارامترهای آماری بر روی داده های برداشت شده ژئوفیزیک هوایی در برگه ۱:۵۰۰۰۰ سرچشمه ۱ ، جدایش جوامع آنومالی انجام شده است و سپس جداول توزیع فراوانی عناصر اورانیوم و توریوم و هیستوگرامهای توزیع فراوانی این عناصر ترسیم گردیده است. پس از ترسیم هیستوگرام های توزیع فراوانی، پارامترهای آماری عناصر اورانیوم و توریوم محاسبه شده و در نهایت جدایش جوامع آنومالی بر اساس پراکندگی حول میانگین صورت گرفته است و منطقه ده سیاهان در این برگه جهت اکتشاف و کارهای صحرائی مشخص شد .