سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رکسانا رضائی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین ترابی –

چکیده:

انرژی زمین گرمایی برای تولید برق بعد از سال ۱۱۱۱ ، از نظر تجاری و برای چهار دهه در مقیاس صدها مگاوات هم برای تولید برق و هم استفاده مستقیم ارائه شد. مصرف در طول سه دهه اخیر به سرعت افزایش یافت. در سال ۲۲۲۲ ، منابع زمین گرمایی دربیش از ۰۲ کشور شناسایی شدند و مدارک مشخصی از استفاده ژئوترمال در ۰۸ کشور در جهان وجود دارد. استفاده جهانی از انرژی زمین گرمایی به مقدار ۹۱TWh/aاز برق و ۸۱TWh/aبرای استفاده مستقیم می باشد. برق تولید شده بوسیله بخار ژئوترمال در ۲۱ کشور، در سراسر کشورها منتشر می شود. ۸ کشور، ۱۲ تا ۲۲ درصد برقشان را از انرژی زمین گرمایی بدست می آورند. فقط بخش کوچکی از پتانسیل زمین گرمایی تاکنون توسعه یافته و فضای وسیعی برای استفاده از انرژی زمین گرمایی هم برای تولید برق و هم کاربردهای مستقیم وجود دارد. انرژی زمین گرمایی، با تکنولوژی آزمایش شده و منابع فراوان آن، می تواند سهم قابل توجهی در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ایجاد کند. بنابراین لازم است با روش های اکتشاف مناسب برای دسترسی به این انرژی ارزشمند بیشتر آشنا شد تا بتوان از آن بهتر بهره برد. در این مقاله مروری بر روش های اکتشاف منابع ژئوترمال خواهیم داشت