سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا امیدواراشکلک – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد خاکزاد – دکتری زمین شناسی اقتصادی
نیما نظافتی – دکتری زمین شناسی اقتصادی
بهروز برنا – کارشناسی زمین شناسی

چکیده:

گستره منطقه دربخش شمالی چهارگوش قزوین – رشت ازورقه های جواهر ده و جیرنده درالبرز مرکزی و باختری قرار دارد سنگهای تریاس پایین و میانی سازند کربناته الیکا پس ازوقفه رسوبی برروی پرمین بالا نهشته شده و روی آنها پس ازوقفه رسوبی و فعالیت های اتشفشانی و تشکیل و توسعه افق بوکسیت لاتریت شیل و ماسه سنگ تریاس بالا ژوراسیک میانی نشسته است که بیانگر شرایط خشکی و فاز فرسایش است سپس با پیشروی دریا کنگلومرای پیشرونده درقاعده سری تخریبی دیده می شود افق خاک نسوز منطقه دارای چهارمسیر رخنمونی موازی و متوالی باروند شرقی – غربی که ازشمال به جنوب بترتیب عبارتنداز رخنمون ۱ زردکوه لریته، رخنمون ۲ شگل – سنگرود و رخنمون ۳ عباسک – هیر، رخنمون ۴عرشه کوه – ذکابر حدود ۵۰کیلومتر رخنمونها کنترل صحرایی شده است که درطول رخنمون تغییرات عیار ضخامت و حتی میزان رخنمون قابل بررسی می باشد.