سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم امامی جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، پژوهشکده علوم زمین، تهران
محمود مهرپرتو – دکترای زمین شناسی اقتصادی، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم زمین، تهران
افشین اکبرپور – دکترای زمین شناسی اقتصادی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ، تهرا
بهنام شمسی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

محدوده مورد بررسی با گستره ای در حدود ١٨۵٠ کیلومترمربع در منتهی الیه شمال باختری ایران دراستان آذربایجان خاوری واقع است، این محدوده در ناحیه کوهستانی در شمال باختر شهرستان اهرواقع شده است. واحدهای زمین شناسی تشکیل دهنده ی منطقه عمدتا شامل واحدهای آهکی و فلیش گونه آرتاسه بالایی، توده های نفوذی با سن الیگوسن و رخساره های آتشفشانی- رسوبی ائوسن می باشد.سنگ های نفوذی الیگوسن مهم ترین واحد آذرین منطقه مورد بررسی می باشند. توده های نفوذی منطقه بخشی از باتولیت قره داغ هستند که گستره ای نزدیک به ۵٠٠ کیلومترمربع را شامل میشوند. رگه های کوارتزی و زون های کانی سازی درون باتولیت قره داغ، یکی از مهم ترین مناطق امیدبخش در ارتباط با کانی سازی طلا، مس، مولیبدن و نقره در ورقه سیه رود می باشد. در این پروژه تعداد ١۶٨ نمونه یBLEG٩٧ نمونه رسوب آبراهه ای(Silt Sample مورد آنالیز و بررسی قرار گرفت. جهت بررسی های کانه نگاری و سنگ شناسی، شمار ١٠ نمونه مقطع صیقلی و ۶ نمونه مقطع نازک تهیه گردید. همچنین ۵ نمونه سنگ جهت آنالیز ۴٢ عنصری به روشICP و یک نمونه تنها برای آنالیز طلا به آزمایشگاهICP سازمان زمین شناسی و اکتشافات کشور ارسال شد.