سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی مرادزاده – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، ا
داریوش شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
ابوالقاسم کامکار روحانی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود،

چکیده:

معمولاً اکتشاف طلا به طور مستقیم (مانند فلزات پایه) ممکن نیست. تجمع طلا اغلب چنان کم است که دارای قابلیت اکتشاف این قبیل از کانسارها استفاده از مدل های سنگ شناسی، ساختاری و دگرسانی است. در این مقاله در نظر است تا داده های حاصل از برداشت های مغناطیس و الکترومغناطیس هوایی هلیکوپتری منطقه کلاته-رشم دامغان جهت تعیین بهترین محل برای اکتشاف طلا مورد استفاده قرار گیرند. نتایج مطالعه نشان می دهد که تفسیر و تلفیق این نوع داده ها می تواند در دستیابی به الگوی مهمی برای شناسایی کانی سازی منطقه نقش بسزایی را ایفا نماید