سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی بیت الهی – استادیار گروه ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
راضیه هاشم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ژئوالکتریک
نیره مادرشاهیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ژئوالکتریک

چکیده:

ضرورت استفاده از منابع زیرزمینی به منظور کشاورزی و تهیه آب شرب و نیز کاربرهای کثیر آن در صنعت امری اجتناب ناپذیر است و از آنجا که کشور ما طبق دسته بندی در رده آب و هوای خشک و نیمه خشک قرار دارد براهمیت این موضوع می افزاید پژوهشهای حاضر در ناحیه ای واقع در جنوب شرقی شهر اصفهان به منظور تعیین مناسب ترین مکان جهت حفری چاه آب به عمل آمده است روش مورد استفاده VES بوده که در آن کمیت مورد اندازه گیری مقاومت الکتریکی و آرایه مورد استفاده شلومبرژه می باشد.