سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین رشیدی گویا – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلا
مژگان استواری – کارشناس ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مهدی احدی – فوق لیسانس مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زهره شیخ حسینی – کارشناس ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

هدف از این مطالعه، اکتشاف آب به روش مقاومت ویژه الکتریکی با آرایه شلومبرژه و CRP در شرق کارخانه سیمان غرب بود. محدوده مورد مطالعه در بخش شمالی دشت درود فرامان واقع شده و از لحاظ تقسیمبندی زمینشناسی ساختمانی ایران بخشی از زاگرس محسوب میگردد آه متعلق به آرتاسه تحتانی Lower Cretaceous دوران دوم زمینشناسی میباشد. با توجه به مطالعات زمین شناسی انجام شده، محدوده مورد نظر بطور عمده شامل رادیولاریت، مرمریت و آبرفت می باشد. نکته قابل توجه و بسیار مهم، وجود گسل بین گمانه های الکتریکی ۵cemc و ۴cemb است. بنابراین با در نظر گرفتن مطالعات ژئوفیزیکی و زمین شناسی و هیدروژئولوژی، اولویت حفاری به نقطه ای بین ایستگاه ۲CRP و ۳CRP پیشنهاد داده شده و مناسب ترین عمق حفاری ٨٧ متر در نظر گرفته شد. لازم به ذکر است با توجه به ضخامت کم آبرفت منطقه و وجود گسل کشف شده، آبدهی نقطه پیشنهادی بستگی به شرایط هیدرولوژی منطقه دارد.