سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راضیه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مهرداد کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
پدرام عطارزاده – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه آزاد تهران واحد شمال
حسن کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی از دانشگاه

چکیده:

منطقه اکتشافی تنگگورک در استان فارس و در ۷۵ کیلومتری جنوبشرقی شهرستان اقلید قرار دارد. ۱ به روش رسوب آبراههای و به وسعت حدود ۱۸۶ کیلومتر مربع : مطالعات ژئوشیمیایی در مقیاس ۲۵۰۰۰ جهت تعیین بخشهای مستعد کانیسازی در این منطقه انجام گرفت. به این منظور پس از تحلیل نتایج حاصل از مطالعات ژئوشیمیا یی رسوبات رودخانه ای و مقایسه آن با سایر مطالعات اکتشافی انجام شده، یک سری مناطق امیدبخش به دست آمد . سپس به منظور کنترل آنومالی های به دست آمده و مطالعه فازهای حضور عناصر در مناطق دارای آنومالی، اقدام به برداشت نمونه های کانی سنگین گردید و پس از تجزیه و تحلیل های مربوطه، نقشه های آنومالی کانی های سنگین تهیه شد و در نهایت پس از انطباق نتایج مطالعات کانی سنگین با نتایج حاصل از سایر مطالعات اکتشافی انجام شده و نیز انطباق با زمین شناسی، سه ناحیه مهم و دارای الویت اکتشافی با احتمال بالای وجود کانی سازی طلا ، مس وآهن معرفی گردید.