سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن غلامی – دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران
محمد یزدی – دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران
عباس مقصودی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
افشین اکبرپور – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در استان کردستان و در ۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر بانه واقع شده است محدوده بانه که جهت اکتشاف ژئوشیمیایی و کانی سنگین در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ معرفی شده است در بخش جنوبی برگه ۱:۵۰۰۰۰ توپوگرافی بانه واقع شده است این محدوده در زون سنندج – سیرجان قرارمیگیرند کهن ترین سنگهای منطقه آهکهای پرمین اند که در شمال منطقه و سپس فیلیت و سنگ آهکهای کرتاسه رخنمون دارندکه بیشترین گستره منطقه را می پوشانند به منظور اکتشاف و تعیین پتانسیل کانه زایی فلزی در منطقه مورد نظر مطالعات ژئوشیمیایی و کانی سنگین به همراه مطالعات زمین شناسی پترولوژی و پتروگرافی مینرالوگرافی انجام شد دراین مطالعات ۱۲۰ نمونه از رسوبات آبراهه ای و ۳۶ نمونه کانی سنگی برداشت گردید برمبنای تجزیه رسوبات آبراهه ای آنومالی ژئوشیمیایی عناصر Au, Ag ,Cu ,Pb, Zn, Mo مشخص شد.