سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم سلیمانی هرق – مدیر امور آب و فاضلاب شهری شهرستان هشترود
جواد بابایی – دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریتها، مرکز بهداشت هشترود
فاطمه صادقی – کارشناس امور آب فاضلاب شهری شهرستان هشترود
صمد شکری – کارشناس شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان شرقی

چکیده:

امروزه سیلای های شهری یکی از وقایع رو به رشد و یکی از نگرانی های مدیران شهری در سراسر جهان بوده و ه دلیل تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی روند وقوعی روز افزون به خود گرفته اند. این مطالعه به بررسی وضعیت وقوع سیلاب های شهری به عنوان اولین قدم در مدیریت آنها پرداخته است. متد: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی ، وضعیت وقوع سیلاب ها در سهرهای ایران به طور روزانه در سال ۱۳۹۱ با مراجعه به تارنمای خبرگزاری فارس پیگیری و داده های مربوطه استخراج شده استو سپس داده ها کد بندی شده و با استفاده از نرم افزار Excel و ایزارهای آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج: در جریان سال ۱۳۹۱ ، ۷۲ مورد سیلاب در ۱۸ استان و ۷۲ شهر کشور رخ داه بود که موجب مرگ ۲۰ نفر ، مصدومیت ۴۴۶ ، تخریب ۳۱۳۲ باب ساختمان و ۱۳۹۷ میلیلارد ریال خسارت اقتصادی شده بود. یعنی بطور متوسط هر ۵ روز یکبار یکی از شهرهای کشور با سیلاب مواجه بوده است. نتیجه گیری: سیلابهای شهری در کشور روندی رو به رشد دارند و یکی از مخاطرات شایع نهدید کننده زندگی رد مناطق شهری هستند. لذا لازم است که مدیران شهری با تداوم مطالعات اینچنین برنامه های برای کاهش خطر این مداخله تدوین و اجرایی نمایند.