مقاله اپک ها: انتظارات و پیشنهادات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۶ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: اپک ها: انتظارات و پیشنهادات
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فهرست عمومی پیوسته
مقاله اینترنت
مقاله کاربر کتابخانه
مقاله کتابدار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیرانوند علی
جناب آقای / سرکار خانم: شریف مقدم هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از ارائه این مقاله، شناخت و پیاده سازی ویژگی های مورد انتظار در اپک های کتابخانه ای است، تا به کاربران خود این امکان را بدهند که بدون به مراجعه به سایت های اینترنتی، به منابع مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
روش/ رویکرد پژوهش: تحلیل متون.
یافته ها: با وجود تقدم زمانی در ایجاد فهرست های کتابخانه ای نسبت به موتورهای جست وجو و کتابفروشی های اینترنتی، امروزه شاهد عقب ماندگی مشهود این فهرست ها نسبت به رقبای جدی آنها یعنی موتورهای جست وجوی اینترنتی هستیم. تحقیقات اخیر نشان می دهد که استفاده از فهرست های عمومی پیوسته (اپک ها)، نسبت به موتورهای جست وجوی اینترنتی از استقبال کمتری برخوردارند . بنابراین باید در سرویس های اطلاعاتی تغییراتی را اعمال و عقب ماندگی اپک های کتابخانه ای را نسبت به موتورهای جست وجوی عمومی اینترنتی مانند گوگل و یا کتابفروشی هایی چون آمازون، جبران کرد.
نتیجه گیری: انتظارات یک کاربر در هنگام استفاده از اپک یک کتابخانه، بهره مندی حداکثری و سردرگمی حداقلی است. در واقع این انتظار تا امروز به صورت کامل و مورد انتظار محقق نشده است. جامعه کتابداری باید این هدف را برای خود ترسیم کند که اپک باید جذاب و کارآمد باشد و اگر استفاده از آن آسان تر از سایر رقبا نیست، حداقل به سهولت آنها باشد و از نقش کتابخانه ها به عنوان متولیان اطلاع رسانی در طول تاریخ دفاع شود.