مقاله اپیدمیولوژی و پیامد سوختگی در بیماران دچار سوختگی استان گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: اپیدمیولوژی و پیامد سوختگی در بیماران دچار سوختگی استان گیلان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپیدمیولوژی
مقاله سوختگی
مقاله میرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیرعلوی سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: مبین محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نورصالحی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور عقیل
جناب آقای / سرکار خانم: غلامعلی پور نگار
جناب آقای / سرکار خانم: مبین احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: جراحات ناشی از سوختگی، یکی از شدیدترین اشکال تروما بوده که سبب بسیاری از ناتوانی ها، عوارض و میرایی در کنار هزینه های بالای بیمارستانی و مشکلات روحی و عاطفی آن می شود. این مطالعه با هدف تعیین اپیدمیولوژی و پیامد سوختگی در بیماران دچار سوختگی استان گیلان پایه انجام شد.
روش بررسی: در یک مطالعه متکی بر داده های موجود (Routine Data Base Study)، پرونده تمامی بیماران دچار سوختگی که از اول فروردین ۱۳۸۶ تا آخر اسفند ۱۳۸۹ در مرکز تخصصی سوختگی ولایت در استان گیلان بستری بودند، بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری مجذور کای و تی انجام شد، سطح معنی داری ۰٫۰۵>p در نظر گرفته شد.
یافته ها: پرونده ۲۲۷۴ بیمار ۱۴۵ (۶۵٫۷%) مرد و ۷۷۹ (۳۴٫۳%) زن با میانگین سنی ۲۲٫۷±۳۱٫۵ سال مورد بررسی قرار گرفت. مورتالیتی ۸٫۷% برآورد شد. عوامل معنی دار مرتبط با مورتالیتی شامل: بزرگسالی، بیسوادی، بیکاری، سکونت در روستا، وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین در کنار درصد سوختگی بود. هیچ ارتباط آماری بین مورتالیتی و تحصیلات، وضعیت اجتماعی و شغل مناسب یافت نشد. همچنین اکثر سوختگی ها در منزل اتفاق افتاده بود، و شایع ترین علت سوختگی در بزرگسالان، شعله آتش و در کودکان، آب جوش گزارش شد.
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط شدت عوارض ناشی از سوختگی در منزل با تحصیلات پایین و سکونت در روستا؛ احتمالا آموزش همگانی جهت پیشگیری از سوختگی در منزل همراه با گسترش مراکز تخصصی چند رشته ای و متمرکز سوختگی به عنوان اقدامی موثر ضروری به نظر می رسد.