مقاله اپیدمیولوژی سوء مصرف مواد مخدر در رانندگان وسایل نقلیه عمومی برون شهری کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۶۸۷ تا ۶۹۳ منتشر شده است.
نام: اپیدمیولوژی سوء مصرف مواد مخدر در رانندگان وسایل نقلیه عمومی برون شهری کشور
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله رانندگان وسایل نقلیه عمومی
مقاله سوانح ترافیکی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوری حمید
جناب آقای / سرکار خانم: عینی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: مهماندار محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رانندگان وسایل نقلیه عمومی به عنوان گروهی پرخطر در سوانح ترافیکی شناخته شده اند و ارتباط واضحی بین سوء مصرف مواد مخدر و سوانح ترافیکی نشان داده شده است. هدف این مطالعه ارائه الگوی اپیدمیولوژی وابستگی رانندگان وسایل نقلیه عمومی به مواد مخدر در ایران می باشد. در این بررسی با استفاده از یک نمونه گیری صید-بازصید، به طور تصادفی میزان شیوع سوء مصرف مواد تعیین شد. در کل ۱۵۰۶ راننده به طور تصادفی و به نسبت انواع وسایل نقلیه عمومی انتخاب شدند. برای تعیین سوء مصرف از آزمایش سریع ادرار (آکون ده تستی برای غربالگری) استفاده شد. مصاحبه گران آموزش دیده به همراهی پلیس راه اما بدون حضور مستقیم آن ها آزمایش را در ایستگاه های بازرسی گرفته و پرسشنامه مربوطه را تکمیل کردند. به طورکلی نتیجه آزمایش ۱٫۱۴ درصد از رانندگان مثبت بود. سه ماده مخدر تریاک (۵۵ درصد)، مرفین (۲۱٫۳ درصد) و متادون (۸٫۵ درصد) بیشترین شیوع را در بین رانندگان داشتند. مدل رگرسیون لجستیک اختلاف آماری معنی داری بین معتادان با سطح تحصیلات را نشان داد. رانندگان تریلی (۲۱٫۵ درصد) و کامیون (۱۵٫۱ درصد) در مقایسه با سایر رانندگان میزان شیوع بالاتر اعتیاد به مخدر را نشان دادند .(P<0.001) بیشترین میزان مصرف مواد در شب هنگام (۴۴٫۳ درصد) و در مسیرهای طولانی (۲۶٫۸ درصد) گزارش شد. میزان شیوع سوء مصرف مواد مخدر در بین رانندگان وسایل نقلیه عمومی برون شهری ایران بالا است. پیشگیری از سوء مصرف مواد در بین این رانندگان می تواند راهبردی اساسی در پیشگیری از سوانح ترافیکی باشد. تست های اجباری اعتیاد بخصوص برای رانندگان تریلی و کامیون و در مسیرهای طولانی باید انجام شود.