مقاله اپیدمیولوژی سرطان مثانه در استان فارس بین سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۳۸۷ تا ۳۹۴ منتشر شده است.
نام: اپیدمیولوژی سرطان مثانه در استان فارس بین سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپیدمیولوژی
مقاله سرطان مثانه
مقاله میزان بروز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند مهین
جناب آقای / سرکار خانم: الماسی حشیانی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان مثانه در کشورهای غربی در بین مردان چهارمین و در بین زنان هشتمین سرطان شایع می باشد و همانند سایر سرطان ها میزان بروز آن طی سال های اخیر روند افزایشی داشته است. این مطالعه با هدف بررسی میزان بروز سرطان مثانه بین سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ در استان فارس انجام شد.
روش: در این مطالعه اپیدمیولوژیک که در آن از داده های ثبت سرطان استان فارس استفاده شده است، میزان های بروز خام در هر ۱۰۰ هزار نفر محاسبه شده و میزان بروز استاندارد شده سنی نیز از روش استانداردسازی مستقیم و با استفاده از جمعیت استاندارد جهان محاسبه شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه ۱۶ و نرم افزار MS Excel 2007 انجام گرفت.
یافته ها: در طول ۶ سال مطالعه (۸۷-۱۳۸۲)، ۱۸۲۸ مورد جدید سرطان مثانه در ساکنین استان فارس گزارش شده است. میزان بروز سرطان مثانه در بین مردان و گروه سنی بالای ۷۰ سال بیشتر از سایر افراد می باشد. همچنین میزان بروز استاندارد شده سنی در این بیماری در سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ به ترتیب برابر با ۶٫۹، ۶٫۵، ۱۱٫۱، ۱۰٫۰۲، ۱۲٫۶ و ۱۰٫۳ مورد در هر صد هزار نفر به دست آمد که نشان دهنده افزایشی بودن روند میزان بروز این سرطان در استان فارس می باشد.
نتیجه گیری: میزان بروز سرطان مثانه در استان فارس علی رغم روند افزایشی آن در مقایسه با کشورهای غربی پایین تر می باشد.