سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرحسین ایرانی – ازمایشگاه ماده چگال محاسباتی دانشکده فیزیک دانشگاه علوم پایه دامغا
حسین چراغچی – ازمایشگاه ماده چگال محاسباتی دانشکده فیزیک دانشگاه علوم پایه دامغا

چکیده:

تفاوت در نوع حاملهای جریان در صفحات گرافینی نوع n,p باعث به وجود امدن خواص جالب توجهی در بررسی ترابرد الکترونی از این صفحات گردیده است الکترونها با القای حفره درون سد پتانسیل از آن عبور می کنند با توجه به اینکه اندازه حرکت خطی در راستای عمود بر لبه سد تغییر جهت خواهد داد ضریب شکست برای پرتوهای الکترونی منفی خواهد بود بنابراین می توان از صفحات گرافینی عدسی الکترونی ساخت همسو ساز و نیز موجبر الکترونی نیز روی صفحات گرافین قابل ساخت می باشند.