سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین کیشانی فراهانی – گروه گیاهپزشکی- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج- دانشگاه تهران
اکبر گلشنی –
سیدمحمد تبادکانی –
احمد عاشوری –

چکیده:

سفیدک سطحی یکی از بیماری هایی است که سالانه باعث وارد شدن خسارت های فراوانی به محصولات مختلف می شود. آلودگی گلخانه های تولید خیار به این بیماری، یکی از عوامل کاهنده تولید محصول است که باعث مصرف بی رویه سموم شیمیایی در گلخانه ها می شود. به منظور کاهش اثرات سموم شیمیایی و یافتن جایگزین مناسب سموم شیمیایی، قارچ کش زیستی انزیکور در گلخانه های خیار استان یزد مورد آزمایش قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص گردید که این قارچ کش دارای اثرات کنترلی مناسب روی گسترش این بیماری می باشد. مدت زمان مورد نیاز برای مشاهده اثرات کنترلی این قارچ کش، ۲۴ ساعت بعد از کاربرد می باشد. طی کاربرد ماده انزیکور هیچگونه موردی از شروع آلودگی های جدید در گلخانه مشاهده نگردید. بر اساس نتایج این تحقیق مشخص گردید که بعد از فاصله زمانی ۴۸ ساعت از کاربرد این محصول میزان آلودگی تا حد قابل توجهی کاهش می یابد.