مقاله این همانی شخصی در اخلاق زیستی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی از صفحه ۳۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: این همانی شخصی در اخلاق زیستی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شخص
مقاله این همانی شخصی
مقاله شخصانیت
مقاله حرکت جوهری امتدادی
مقاله حرکت جوهری توسعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمدی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله پایه ای ترین مفهوم اخلاق زیستی در بخش فلسفی یعنی مفهوم این همانی شخصی بررسی شده است. بعد از بررسی مفهوم «شخص» نظریات اصلی شخصانیت به اختصار بیان شده است. این نکته مهم تبیین شده که این همانی در فلسفه اسلامی در موضوع شبیه سازی از شخصی به شخص دیگر بر اساس پذیرش یا رد تناسخ سنجیده می شود. در تبیین معیارهای این همانی سه نظریه حافظه مشترک، وابستگی علی و نظریه بقا مطرح شده است و هر کدام بر اساس فلسفه اسلامی نقد و بررسی شده است. در اندیشه فیلسوفان مسلمان معیار این همانی، وحدت شخصانی است. تنها حقیقتی که می تواند حافظه هویت و شخصیت باشد، روح است. اگر شبیه سازی تناسخ نباشد، باید منتظر تحقق یافتن آن به شکل تجربی بود تا به صورت امر پسینی قابل بررسی عقلانی باشد. زیرا عقل در ارزیابی امور پیشینی ساکت است.