مقاله ایجاد پوشش کامپوزیتی نیکل – بور – کاربید تنگستن نانوکریستالی به روش الکترولس و بررسی خواص تریبولوژیکی آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۱۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: ایجاد پوشش کامپوزیتی نیکل – بور – کاربید تنگستن نانوکریستالی به روش الکترولس و بررسی خواص تریبولوژیکی آن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکترولس نیکل – بور
مقاله کاربید تنگستن
مقاله عملیات حرارتی
مقاله سختی
مقاله مقاومت به سایش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیدرام محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: امینی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی علی
جناب آقای / سرکار خانم: بینا محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، پوشش کامپوزیتی نیکل – بور – کاربیدتنگستن با استفاده از روش الکترولس ایجاد و تاثیر عملیات حرارتی بر ساختار، سختی و رفتار سایشی آن بررسی شده است. به این منظور، پوشش الکترولس نیکل – بور – کاربیدتنگستن با ضخامت ۳۰ میکرون روی سطح نمونه هایی از جنس فولاد Ck45 اعمال شد.جهت ارزیابی خواص پوشش ایجاد شده، پوشش الکترولس نیکل – بور با ضخامت یکسان ایجاد و با این پوشش مقایسه شد. سپس برخی از نمونه های پوشش داده شده تحت عملیات حرارتی به مدت یک ساعت در دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد قرار گرفتند. مشخصه یابی پوشش به کمک آنالیز پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی صورت پذیرفت. رفتار سایشی پوشش های حاصل توسط آزمون پین بر روی دیسک در دمای محیط و سختی آن هاتوسط دستگاه ریزسختی سنج ویکرز اندازه گیری شد.نتایج آزمون ها نشان دادکه ذرات کاربید تنگستن توانسته اند به خوبی در زمینه Ni-B جای بگیرند و به صورت همگن در پوشش توزیع شوند. اضافه کردن ذرات کاربید تنگستنبه پوشش الکترولس نیکل – بور، باعث افزایش سختی و مقاومت به سایش پوشش گردید. هم چنین عملیات حرارتی در دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱ ساعت باعث ایجاد ساختار نانوکریستالی شده و بنابراین سختی و مقاومت به سایش پوشش به دلیل تغییر ساختار از آمورف به کریستالی و ایجاد فاز سخت Ni3B افزایش می یابد. پوشش الکترولس کامپوزیتی Ni-B-WC عملیات حرارتی شده در دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱ ساعت، بالاترین سختی و مقاومت به سایش را داشت.