مقاله ایجاد مورفولوژی های گوناگون نانوساختارهای کادمیم سلنید با تغییر حلال در روش سلووترمال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مواد نوین از صفحه ۹۳ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: ایجاد مورفولوژی های گوناگون نانوساختارهای کادمیم سلنید با تغییر حلال در روش سلووترمال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کادمیم سلنید
مقاله سلووترمال
مقاله حلال
مقاله مورفولوژی
مقاله ساختار کریستالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، نانوساختارهای کادمیم سلنید به روش سلووترمال سنتز شدند. هدف از این پژوهش، بررسی اثر نوع حلال بر مورفولوژی و ساختار کریستالی نانوساختارهای کادمیم سلنید حاصل از فرایند سلووترمال می باشد. مورفولوژی با استفاده از تصاویر FE-SEM مورد مطالعه قرار گرفت. مورفولوژی های گوناگونی شامل گلبرگی مانند در حضور اتانول آمین، ترکیبی از نانو ذرات و نانو میله ها در حضور تری اتیلن تترا آمین و نانو میله هایی با طول متوسط یک میکرومتر در حضور اتیلن دی آمین حاصل گردید. نوع حلال اثری بر الگوی XRD گونه ها نداشته و در همه نمونه ها ساختار کریستالی به صورت ورتزیت می باشد. طیف FTIR، تشکیل نانو ساختارهای کادمیم سلنید را در همه حلال ها در محل پیک در حدود cm-1 1380، نشان داد.