مقاله اونیکومایکوزیس پروکسیمال ناشی از مالاسزیا فورفور: (گزارش موردی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۸۰۲ تا ۸۰۶ منتشر شده است.
نام: اونیکومایکوزیس پروکسیمال ناشی از مالاسزیا فورفور: (گزارش موردی)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالاسزیا فورفور
مقاله انیکومایکوزیس
مقاله ناخن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: زیبافر انسیه
جناب آقای / سرکار خانم: داعی قزوینی روشنک
جناب آقای / سرکار خانم: گرامی شعار محسن
جناب آقای / سرکار خانم: برجیان بروجنی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیدجمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: علی رغم بحث انگیز بودن نقش اتیولوژیک مالاسزیا در بیماری اونیکومایکوزیس به دلیل عدم اثبات توانایی کراتینولیتیکی آن، اغلب موارد گزارش شده در دنیا (نه ایران)، اونیکومایکوزیس زیر ناخنی دیستال (Distal subungual onychomycosis) بوده و موردی از اونیکومایکوزیس پروکسیمال (Proximal onychomycosis) که در این گزارش توصیف می شود، در کشور گزارش نشده است.
معرفی بیمار: خانمی ۵۶ ساله، ساکن تهران، تحت درمان به دلیل ابتلا به بیماری های قلبی، روحی و روانی و نوسان قند خون، با هیپرکراتوزیس ناحیه پروکسیمال ناخن های دو انگشت دست و تشخیص کلینیکی اونیکومایکوزیس، جهت تشخیص، در اردیبهشت ماه سال ۹۱ به آزمایشگاه ارجاع و پس از انجام نمونه برداری و آزمایشات افتراقی، مالاسزیا فورفور به عنوان عامل بیماری شناسایی شد.
نتیجه گیری: علی رغم اثبات نشدن خاصیت کراتینولیتیکی مالاسزیا فورفور، این گونه می تواند عامل اتیولوژیک اونیکومایکوزیس پروکسیمال بوده که خاصیت تهاجمی این گونه را مطرح کرده و اهمیت بالینی آن، انتقال آسان تر عامل بیماری به بیماران بستری در بیمارستان و سایر افراد می باشد.