سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عثمان اریش – گروه چینه و فسیل شناسی ، موسسه غیرانتفاعی آموزش عالی کرمان
محمد داستانپور – گروه چینه و فسیل شناسی ، موسسه غیرانتفاعی آموزش عالی کرمان
محمدجواد حسنی –
فوزیه فولادی –

چکیده:

مرجانهای اسکلراکتین در ۱۱۵ کیلومتری شمال چابهار واقع در روستای کهیر برز از توابع حوزه باهوکلات در یک توالی سنگ آهک ریفی بنام کوه دو برادر یافت شدند که این توالی مربوط به بدنه یک ریف مرجانی از قسمت محیط پشت سدی تا بدنه اصلیریف می باشد .تعداد ۱۱ جنس و گونه مرجانی اسکلراکتین میوسن آغازین)بوردیگالین( پس از بررسی و تهیه برش نازک مورد شناسایی قرار گرفت که متعلق به دو خانوادههایPORITIDAE و FAVIIDAEمی باشند . این مرجانهای شباهت زیادی با مجموعه جانوری تتیس مدیترانهای و هند-آرام )ایندوپاسیفیک( دارند . همچنین برای تفسیر محیط زیست دیرینه و بایواستراتیگرافی از فرامینیفرهای بزرگ همراه استفاده شد . همه مرجانهای شناسایی شده بصورت کلونی و هرماتیپیک بوده. همراهی این مرجانها با جلبکهای کورالین آسه و ردولیت و فرامینیفرهای بزرگ همراه که همگی دارای ساختمان دیواره منفذ دار بوده و نشاندهنده همزیستی با جلبک و حاکی از حاکم بودن شرایط آب و هوایی گرم و مناسب برای برای رشد اینچنین کلونی بزرگی می باشد