سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد سعیدی رضوی – دکترای چینه و فسیل شناسی استادیار عضو هیئت علمی پژوهشگاه استاندارد ایران
مریم ناز بهرام منش تهرانی – دکترای چینه و فسیل شناسی استادیار- سازمان زمین شناسی کشور
مینا بیرجندی – کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند کرمان

چکیده:

سازند کلات در ٧ برش (تکل کوه – چوکانلو – دره گز – گرو – دربند نادری- تنگ نیزار و پس کمر) در حوضه کپه داغ در شمال شرق ایران مورد مطالعات سیستماتیک دیرینه شناسی (ماکروفسیل و میکروفسیل قرار گرفت. بهترین گسترش سازند کلات در ناحیه کپه داغ در برش تنگ نیزاراست که بیشترین وجود این فسیل در کیلومتری غرب مقطع تیپ (تنگ نیزار) و در مجاورت دریاچه بزنگان دیده می شود. چون در آنار راه اصلی واقع است دسترسی به برش الگو بسیار آسان می باشد. موقعیت جغرافیایی این برش ١۰ ۳۳ ۶۰ طول شرقی و ۴۶ ۱۶ ۳۶ عرض شمالی قرار گرفته است. شیل آهکی نیز در آن گسترش یافته و برخی از این بخش شیلی تا ناودیس آلات نیز گسترش یافته است. در برخی نواحی لایه های نازک و ماسه سنگ نیز در این سازند دیده می شود. در تنگ نیزار یک لایه صدف سنگ دو آفه ای ها در قاعده سازند و چندین سنگ آهک رودیستی در بخش فوقانی سازند وجود دارد. در لایه های نزدیک به قاعده شیل فوقانی سنگواره گاستروپودی اتوستوما چیاچفی وجود دارد آه تجمعی از آنها مشخص کننده آشکوب مایستریشتین می باشند. بخش سنگ آهک زیرین در محل برش الگو اینوسراموس نیز دیده شده است. گاستروپود فوق تا تنگ دماغه ناودیس چهل آمان در فاصله ٣٢ آیلومتری شمال غرب تنگ نیزار نیز دیده شده و همچنین در برخی برشها از جمله برش گرو و دربند نادری این فسیل مشاهده میشود.