سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی پترولوژی،دانشکده علوم، دانشگاه شه
محسن آروین – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
سارا درگاهی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

منطقه علیشاهی در ۵۴ کیلومتری جنوب راین، در استان کرمان، در بخش جنوب شرقی کمربند ماگمایی ارومیه_دختر در نواردهج_ساردوئیه از زون ساختاری ایران مرکزی واقع شده است. ساخت منشوری در سنگهای داسیتی_ریوداسیتی متعلق بهولکانیک های ائوسن دیده می شود. وجود ساختارهای منشوری مافیک از مناطق مختلف ایران همچون بیرجند، اهر و دماوند گزارش شده است. اما با توجه به تحقیقات به عمل آمده ستون های منشوری با ترکیب داسیتی_ریوداسیتی تا کنون در ایران بسیارکم گزارش شده است. در این مقاله به تشریح اولیه ساختاری و پتروگرافی این گونه ستون های منشوری پرداخته شده است.