سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هما کریمیان زاده – دانشجو کارشناسی ارشد بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا وزیری – دانشیار بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
احمد لطف آبادعرب – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

رسوبات کرتاسه میانی در برش باغین شامل مارن های سبز رنگ با تناوب میان لایه هایی از آهک ماسه ای و شیلی می باشد که به سمت بالا به آهک های ستیغ ساز اوربیتولین دار ختم می شود. در این برش گروه هایمختلف میکروفسیلی و ماکروفسیلی از قبیل فرامینیفرها، استراکدها، گاستروپودا، براکیوپودا و اویستر فراوان می باشند. در این برش ۱۰ جنس و گونه از گاستروپودها شناسایی شده و برای اولین بار گزارش می گردند. براساس گاستروپودهای شناسایی شده در این برش، سن منطقه مورد مطالعه آپتین پسین- سنومانین پیشین در نظر گرفته می شود. وجود گروه های مختلف فسیلی نشانگر عمق کم حوضه رسوبی بوده و محیط از لحاظ شرایط اکسیژن و مواد غذایی برای زیست موجودات مطلوب و مناسب در نظر گرفته می شود.