سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه وحدتی راد –
محمد وحیدی نیا –
عباس صادقی –
حسین وزیری مقدم –

چکیده:

برش مورد مطالعه در دهانه ورودی ناودیس چهل کمان در شرق حوضه کپه داغ برونزد دارد. مجموعه کوچکی از پتروپودهای فسیل که به خانواده Limacinidae ارجاع داده می شود، از بخش آغازین رسوبات ائوسن میانی سازند خانگیران گزارش شده است. این اولین گزارش از پتروپودهای فسیل این سازند می باشد. این تحقیق منجر به شناسایی ۳ دسته و ۳ گونه از ۲ جنس پتروپود گردید. برمبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک، رسوبات پتروپوددار معادل با بایوزون E8 و نشان دهنده سن لوتتین می باشند. حضور گاستروپودهای پلانکتونیک اهمیت پالئواکولوژیکی دارد زیرا پراکندگی پتروپودها تحت تأثیر عوامل محیطی مانند دما، شوری، عمق، محتوی اکسیژن آب و … می باشد. براساس مطالعه پتروپودها و محاسبه عمق طبق مدلVan der Zwaan et al.(1900) عمق قدیمه حدود ۵۰۰ متر برای ضخامت مورد نظر از این سازند پیشنهاد می شود. حضور آنها همراه با فرامینیفرها در سازند خانگیران نشان دهنده ته نشست در یک حوضه دریای باز بالای عمق موازنه آراگونیت (ACD) می باشد.