سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه زینتی فخرآباد – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی
سعید نصراله نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

ویروس Y سیب زمینی یکی از گونه های مخرب از جنس Potyvirus وخانواده Potyviridae می باشد این ویروس دارای ساختمان رشته ای بدون پوشش می باشد PVY دارای RNA تک رشته ای مثبت بوده و دارای وزنی حدود ۹۸ کیلوباز است میزان قدرت تخریبی ویروس وای سیب زمینی درایران و جهان بالا است این ویروس یکی از ویروسهای مخرب در خانواده سولاناسه و بخصوص گیاهان سیب زمینی، توتون، فلفل، بادمجان و گوجه فرنگی است که می تواند سبب کاهش محصول بویژه در زراعت سیب زمینی شود این ویروس از طریق مایه زنی مکانیکی و همچنین توسط شته سبز هلوMyzus persicae و بصورت ناپایا منتقل می شود به منظور ردیابی ویروس تعداد ۱۱۴ نمونه از گیاهانی که علائمی نظیر موزاییک لکه های نکروتیک پژمردگی وکوتولگی را نشان دادند از حدود ۳۰ مزرعه در استان گلستان جمع اوری شدند.