سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عزیزی – کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه اصفهان
خالق طیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه اصفهان
حسین مصدق – دکتری چینه و فسیل شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان
امراله صفری – دکتری چینه و فسیل شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

سازند تاربور یک واحد کربناته رودیست دار و سرشار از فرامینیفرهای بنتیک بزرگ به سن مائستریشتین است که در حوضه زاگرس نهشته شده است. در این مطالعه، نهشته های سازند تاربور در ۵ کیلومتری جنوب غرب سمیرم مورد بررسی قرار گرفته است. منطقه سمیرم در خاور رشته کوه های زاگرس، در ناحیه فارس داخلی از منطقه زاگرس مرتفع واقع شده است. سازند تاربور در ناحیه مورد مطالعه با ضخامت ۴۶٢ متر از سنگ های کربناته و آواری تشکیل شده است. از میان میکروفسیل های شناسایی شده، میکروپروبلماتیک هایی برای نخستین بار از نهشته های سازند تاربور در برش سمیرم اصفهان گزارش می شوند. بررسی میکروپروبلماتیکای این سازند نشان می دهد که آنها در محیط های کم عمق دریا حضور دارند.