سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فوزیه فولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی کرمان
محمدرضا وزیری – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد داستانپور – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان و رئیس موسسه آموزش عالی کرمان
احمد لطف آبادعرب – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نهشته های کرتاسه میانی در برش استخروئیه واقع در غرب کرمان در قاعده از تناوب مارن با آهک های اربیتولین دار، آهک های ماسه ای و آهک شیلی تشکیل شده و در قسمت راسی به آهک های اربیتولین دار ستیغ ساز ختم می شود. این برش دارای تنوع بسیار خوبی از سنگواره های بازوپایان، خارداران، شکم پایان و دو کفه ای ها و بخصوص اربیتولین ها می باشد که حاکی از شرایط مطلوب و مناسب در زمان نهشته شدن این رسوبات است. این بررسی بایواستراتیگرافی منجر به شناسایی ۱۰ جنس و گونه از خانواده Sellithyrididae و ۴ جنس و گونه از خانواده Cyclothyrididae گردیده است، که سنی معادل آپتین پسین – سنومانین پیشین را برای زمان رسوب گذاری لایه های مذکور پیشنهاد می نماید.