سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه بحرینی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی موسسه آموزش عالی کرمان
محمد داستانپور – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا وزیری – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدناصر رئیس السادات – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این تحقیق برای اولین بار آمونیت های کرتاسه زیرین در منطقه بافق (شرق یزد) مورد مطالعه قرار گرفتند. این برش در ۴۰ کیلومتری شمال شرق شهرستان بافق قرار دارد. لیتولوژی این برش را تناوب مارنهای سبزرنگ با آهک ماسه ای وآهک شیلی حاوی آمونیت و در انتها آهک ستیغ ساز تشکیل می دهد. آمونیتهای شناسایی شده در برش بافق مربوط به ۴ خانواده Douvilliceratidae, Ancyloceratidae, Deshayesitidae و Desmoceratidae می باشند. با توجه به اینکه جنس های شناسایی شده مربوط به زیر راسته آمونیتینا هستند که مشخصه محیط کم عمق می باشند، رسوبات مذکور در محیط کم عمق غنی از مواد غذایی، نور، اکسیژن و دمای مناسب ته نشین شده اند. با توجه به جنس و گونه های شناسایی شده سن آپتین برای این برش در نظرگرفته می شود.