سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رامین محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
منیره امیر محسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

در دنیایی با منابع طبیعی محدود در مقابل رشد روز افزون نیازها، تامین نیازهای امروز بدون کاهش توانایی نسلهای آینده در تامین نیازهایشان چالشی بزرگ و مهم به شمار می آید که توسعه پایدار با در برگیری این مفهوم در بسیاری از زمینه ها به یکی از اصلیترین مباحث حال و آینده تبدیل شده است. صنعت ساختمان نیز به عنوان یکی از مهمترین و فعالترین صنایع از این قاعده مستثنی نبوده و نیازمند بکارگیری و افزایش دانش خود در حوزه توسعه پایدار است. در این مقاله ضمن بررسی سیستم های درجه بندی ساختمانهای سبز و مطالعات موردی آنها با محوریت مهندسی سازه و طراحی پایدار، به بررسی نقش مهندس سازه بعنوان یکی از اصلیترین ارکان صنعت ساختمان پرداخته و ضمن ترسیم جایگاه واقعی مهندسان سازه در توسعه پایدار، به چالشهای پیشرو و راهکارهای آنها در طراحی پایدار ساختمانها پرداخته شده است.