سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میترا قاسم زاده – پژوهشکده شیمی تجزیه و معدنی ، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
معصومه محمودآبادی – پژوهشکده شیمی تجزیه و معدنی ، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

چکیده:

واکنش (AMTT: 4-Amino-3-methyl-1,2,4-triazol-5-thione, HL) AMTT با [(PPh3)2PdCl 2 در حضور [(PPh3)2ClPd(L)Pd(PPh3)Cl]Cl.1/3H2O.CH3OH می شود. ساختار مولکولی کمپلکس نشان می دهد که سلول واحد این ترکیب حاوی سه مولکول متفاوت از دیدگاه کریستالوگرافی می باشد. لیگاند HL با از دست دادن یک پروتون به عنوان پل میان دو اتم پالادیم عمل می کند. این لیگاند دپروتونه شده از یک طرف با به کار گیری اتم های سولفور و نیتروژن هیدرازینی خود به عنوان لیگاند کیلیت کننده دودندانه به اتم پالادیم اول و از طریق اتم نیتروژن داخل حلقه خود به اتم پالادیم دوم متصل است. مکان های کئوردینانسی دیگر در اطراف اتم های پالادیم توسط واحدهای کلریدی و تری فنیل فسفینی به گونه ای اشغال شده اند که هر اتم پالادیم دارای ساختار مربع مسطح است. واحدهای تری فنیل فسفین به گونه ای ترکیب هتروسیکل پنج عضوی را احاطه کرده اند که در این جا می توان پدیده جالب ساندویچی را به خوبی مشاهده کرد.