اولین کارهای شما در کتابخانه، برای رسیدن به چنین هدفی، مفید است. این کارها عبارتند از:

۱- یک نظر کلی در مورد موضوع به شما ارائه می کند.

۲- مجموعهای مقدماتی از کارتهای کتابنامه و یا نسخه های چاپی کامپیوتر را تهیه می کند.

۳- موضوع را معین و محدود می کند.

۴- دسترسی پذیری مطالب مناسب را با دیدگاههای متفاوت و مخالفت های واقعی

تشریح میکند.

۲ الف – یادگیری سازمان کتابخانه:

به دلیل کثرت کتابها و مجلات و علاوه بر آن صف آرایی وسیع سیستمهای بازیابی، بازدید از کتابخانه و یادگیری چینش آن – از میز امانت گرفته تا سالن مرجع و قفسه ها- مفید است. (از مسئولان آنجا) اطلاعاتی را درباره جستجوهای کامپیوتری بخواهید؛ این نوع جستجو، به طرز قابل توجهی باعث صرفهجویی زمان می شود.

– میز امانت:

میز امانت غالباً در جلوی کتابخانه و در جایی که کارکنان بتوانند جهت درست را به شما نشان دهند و بعداً کتاب هایتان را کنترل کنند، قرار دارد. در حال حاضر بسیاری از کتابخانه ها، کنترل کتاب ها و (به کارگیری) تجهیزات امنیتی الکترونیک را به منظور جلوگیری از سرقت، کامپیوتری کردهاند. هر زمان که نمیتوانید خودتان کتابی را پیدا کنید، به میز امانت یا پایانه های کامپیوتری مراجعه کنید تا مشخص شود که آن کتاب به

امانت رفته، یا رزرو شده و یا اینکه گم شده است. اگر آن کتاب به امانت رفته، شاید بتوانید درخواست رزرو بدهید تا وقتی کتاب برگشت، کتابدار با شما تماس بگیرد. میز امانت مسئولیت پرداختن به کارهای کلی تری نظیر تمدید، جمعآوری جریمه ها، نگهداری کلیدها و تغییر ماشینهای فتوکپی و دستگاههای ویدیوئی را نیز برعهده دارد.

– سالن مرجع:

سالن مرجع، شامل دایرهالمعارفهای تخصصی و عمومی، فرهنگهای زندگی نامه ای و کتابهای عمومی دیگراست که کمک می کند تا موضوع تان را اصلاح کنید. متصدیان بخش مرجع، بهترین منابع را برای اغلب موضوعات می شناسند؛ بنابراین از تخصص آنها بهره بگیرید. پس از اینکه موضوع (تحقیقتان) مشخص شد، سالن مرجع: کتابنامه ها و فهرستهای (مربوط) به جستجوی منابع را در اختیار شما قرار میدهد. در سالن مرجع، باید مجموعه ای از کارتهای کتابشناسی فراهم کنید که راهنمای جستجو در کتاب ها و مقالات می باشد. فن آوری های جدید، مانند سیستم infotrac به شما در

محدود کردن موضوع و فراهم آوردن یک لیست چاپی از منابع کمک خواهد کرد.

– برگه دان:

کتابخانه، مجموعه ی خود را توسط نشانه ی بازیابی، در برگهدان قرار میدهد که جای تمام کتابها را تعیین و آنها را براساس نویسنده، عنوان و موضوع مرتب می کند؛ تمام این اطلاعات در فهرست برگه، که به ترتیب حروف الفباست، بطور منظم گنجانده شده اند. بیشتر کتابخانه ها، سیستم برگهدان خود را، با استفاده از نظامهای میکروفیلم و یا پایانههای کامپیوتری – که عموماً PACS برنامه های حفظ و نگهداری ]نامیده می شوند-به روز کردهاند.

– امکاناتی از قبیل لوح فشرده (CD-ROM) و پایگاههای داده های پیوسته:

گونه ای جدید از کتابخانه در حال پیدایش است که به منابع کامپیوتری محلی و همچنین شبکه ی ملی دسترسی دارد که اطلاعات مربوط به موضوعات گوناگونی از قبیل کتابنامه ها، چکیدهها و حتی متن کامل بعضی مقالات را ارسال می کنند

– میز رزرو (یا رزواسیون):

متصدیان اغلب اوقات کتاب ها و مقالات را به صورت کوتاهمدت – دو ساعته یا یک روزه- (برای متقاضیان) رزرو می کنند تا تعداد زیادی از دانشجویان به آنها دسترسی داشته باشند. این سیستم اجازه نمیدهد دانشجویی از یک کتاب مهم و یا حیاتی، دو هفته استفاده کند، در حالی که دیگران از نبود آن در رنج و سختی باشند. همچنین کتابخانه، دیگر اقلام ارزشمند، نظیر نوارهای تصویری و اطلاعات آماری که ممکن است در معرض دزدی قرار بگیرند را نیز رزرو میکند.

– قفسه ها:

کتابها به طور منظم درقفسههای متعدد کتابخانه براساس شماره ی بازیابی نگهداری می شوند. در این بخش از کتابخانه، میتوانید محل کتابهای خاص را پیدا کنید و یا کتابهای دیگری را که توجه شما را به خود جلب کردهاند، مرور کنید. هر چند در کتابخانه هایی که دارای قفسه های بسته هستند، (مسئولین) به هیچ عنوان اجازه نمیدهند وارد قفسهها شوید. در عوض، شما شماره ی بازیابی کتابهایی را که می خواهید، تهیه می کنید. یک متصدی به این قفسه ها رفته و کتاب ها را برای شما می آورد.

– امانت بین کتابخانه ای:

یک کتابخانه ممکن است از کتابخانه ای دیگر (کتاب) قرضی بگیرد. بدین ترتیب سرویس امانت بین کتابخانه ای، منابع کتابخانه را با در دسترس قرار دادن موارد (مورد نیاز کتابخانه) از طریق کتابخانه های دیگر تکمیل می کند؛ هر چند ممکن است دریافت یک کتاب یا مقاله با امانت بین کتابخانهای ۷ تا ۱۰ روز طول بکشد. در مورد امانت بین کتابخانه ای قابل دسترس در کتابخانه، از متصدیان آنجا سؤال کنید. برقراری تماس با دیگر کتابخانه ها، به وسیله ی سیستم BITNET رو به افزایشی است.

– دستگاه فتوکپی:

سیستم فتوکپی، واقعاً یک وسیله ی رفاهی ای است که با آن می توانید مقالات، مجلات و کتاب های رزروی که امانت داده نمی شود را به خانه ببرید؛ اگرچه قوانین حق مؤلف، از نویسندگان حمایت می کند و محدودیت های خاصی را به کتابخانه تحمیل می کند. ممکن است از دستگاه های کپی و خدمات تکثیر، فقط برای مقاصد شخصی استفاده کنید. اما مطمئن باشید (با این کار) به منابع خود اعتبار میدهید.

– مواد غیر چاپ

کتابخانه ها، مخزنی برای نوارهای صوتی، تصویری، فیلم، میکروفیلم و بسیاری اقلام دیگر، به شمار میآیند. این مواد غیر چاپی، معمولاً در فهرست برگه های عمومی یا خاصی فهرست بندی می شوند. اگر بدانید چگونه میتوانید در این مجموعه های مهم علمی جستجو کنید، می توانید یک سخنرانی ارزشمند بر روی نوار کاست یا یک مجموعه ای میکروفیش ریز برگه] عالی از نسخ خطی بیابید. در مورد فایلهایی که شامل مقالات بریده شده از مجلات و روزنامه ها به ترتیب حروف الفبا و برحسب موضوع، نه بر حسب عنوان مرتب شدهاند، از متصدی کتابخانه سؤال کنید.

– آرشیوها و مجموعه های خاص:

ممکن است بخواهید نوشته های تحقیقاتی خود را به گونه ای تنظیم کنید تا از مجموعه ای خاصی در کتابخانه تان بهره مند شوید.

بسیاری از کتابخانه ها، مخازن دولتی بوده و محل ذخیره ی آرشیوها و مجموعه های خاص خانگی به شمار میروند. بقیه ی کتابخانه ها از طریق اهداء یا خرید و یا کلکسیون های خاص خانگی، مجموعه سازی می کنند؛ نظیر مجموعه ی «رابرت برونتیگ»

در دانشگاه «بایلور»؛ و یا مجموعه ی «جیمز جویس» در دانشگاه «تولسا» و غیره.