سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رحیم شعبانیان – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
سمیه کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

چکیده:

به منظور مطالعات فسیل شناسی و تعیین سن نسبی طبقات پالئوسن در آذربایجان ، برش گورادره در جنوب باختری شهرستان اهر مورد بررسی قرار گرفت. رسوبات پالئوسن در منطقه مورد مطالعه از کنگلومراهای ستبر لایه توده ای ، سنگ آهکهایخاکستری رنگ و شیلهای ستبر لایه تا توده ای با ساختار مدادی می باشد. رسوبات پالئوسن در این منطقه روی سنگهای فلیش گونه کرتاسه – پالئوسن به صورت هم شیب و پیوسته قرار گرفته است و توسط رسوبات کنگلومرایی پلیوکواترنری با ناپیوستگی فرسایشی پوشیده می شود. طبقات سنگ آهکهای خاکستری رنگ مذکور محتوی گونه هایی از خارداران جنسEchinocorysاست که مطالعات سیستماتیک آنها در این نوشتار مورد بحث می باشد. علاوه براین اجتماعی از روزنبران کف زی و پلانکتونیک، جلبکهای آهکی قرمز و سبز، دوکفه ای ها، براکیوپودها، مرجانها، بریوزواها، شکم پایان ازبرش چینه شناسی گورادره موردشناسایی قرار گرفته است. براساس مطالعه خارداران شناسایی شده، سن اشکوب دانین)پالئوسن پیشین( برای بخش زیرین این برش معرفی می شود