سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا عاشوری – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نهشته های جنوب مشهد در محدوده روستای امانآباد از دو واحد تخریبی و کربناته شامل کنگلومرا، ماسه سنگ، شیل و سنگ آهک تشکیل شده اند. سنگ آهکهای این برش ها حاوی مقادیر قابل توجهی از جلبک های سبز می باشند که در بین آنها ۹ جنس و ۵ گونه زیر شناسایی شده اند: Terquemella sp., Russoella sp., Permocalculus sp., Clypeina sp., Clypeina cf. solkani, Arabicudium sp., Coptocampylodon fontis, Neomeris cf. cretacea, Cylindroporella sugdeni, Salpingoporella. hasi. جنس پرموکالکولوس متعلق به ژیمنوکویاسه آ بوده و بقیه جنس ها وگونه های شناسایی شده متعلق به جلبک های داسی کلاداسه آ می باشند. بر اساس جلبک های مطالعه شده این بخش از رسوبات منطقه به کرتاسه پایینی تعلق دارند. همراهی این جلبک ها با اووئید های شعاعی موید انرژی بالای محیط بوده و برخی از جنس هامانند Salpingoporella شاخص لاگون های باز هستند. بنابراین محیط رسوب گذاری این نهشته ها یک رمپ کم عمق کربناته می باشد. این نهشته ها در زون فوتیک و در آبهای با شوری نزدیک به نرمال بر جای گذاشته شده اند.