سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش بلوردی – مدیر امور عمران در طرح نیروگا ههای آبی متوسط و کوچک، شرکت توسعه منابع آ
علی مردی – مدیر پروژه در طرح نیروگا ههای آبی متوسط و کوچک، شرکت توسعه منابع آب و نی

چکیده:

نیروگاه بر قآبی کوهرنگ در ۹۰ کیلومتری شهرکرد در پایین دست تونل شماره ۲ کوهرنگ واقع شد هاس ت. جهت ذخیره آب ورودی به نیروگاه در ساعات پیک، مخزنی با حجم ۸۰,۰۰۰ متر مکعب بصورت خاکی طراحی شد هاست.دربدنه خاکریز مخزن ذخیره آب نیروگاه آبی کوهرنگ به جای استفاده از هسته رسی جهت آ ببندی مخزن از لایه ژئوممبرین استفاده شد. استفاده از این مصالح به دلیل نبود مصالح رسی با پلاستیسیته مناسب در نزدیکی پروژه وشرایط اقلیمی و بارش وسرمای منطقه که معمولاً بیش از شش ماه از سال فعالیت عملیات خاکی، علی الخصوص خاکریزی رس امکان پذیرنبوده وبرای تحقق برنامه زما نبندی و کاهش زمان اجرا از این مصالح استفاده شد هاست. نصب لایه آ ببند ژئوممبرین در مدت بسیار کوتاهی انجام شد که کارایی و آ ببندی آن با توجه به نتایج حاصل از رفتار سنجی، ابزار دقیق نصب شده در مخزن نیروگا هکوهرنگ بسیار بالا بود و هیچگونه نشت آب از پوشش ژئوممبرین ملاحظه و ثبت نشد. استفاده از مصالح مذکور در اجراء سدهای خاکی و ساختگا ههایی که با مشکل تأمین منابع قرضه مناسب جهت اجراء هسته رسی در سد مواجه هستند، مناسببوده و کیفیت و سرعت کار را بهبود م یبخشد