مقاله اولین گزارش از لاسرتای شکم سبز Darevskia chlorogaster (سوسماران: لاسرتیده) در استان اردبیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: اولین گزارش از لاسرتای شکم سبز Darevskia chlorogaster (سوسماران: لاسرتیده) در استان اردبیل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیوسیستماتیک
مقاله مارمولک ها
مقاله استان اردبیل
مقاله لاسرتیده
مقاله لاسرتای شکم سبز
مقاله پراکندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی آلوچه رامین
جناب آقای / سرکار خانم: کمی حاجی قلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سوسماران در شبکه حیات، زنجیره غذایی و اکوسیستم خشکی جایگاه برجسته ای دارند. جانورشناسان در نقاط مختلف جهان برای شناسایی این جانوران مطالعات زیادی انجام داده اند که نتایج آن منجر به یافتن گونه های جدید و تهیه نقشه های پراکنش جغرافیایی آنها شده است. استان اردبیل از جمله مناطقی است که در آن پژوهش قابل ملاحظه ای بر روی خزندگان انجام نگرفته است. لذا در این پژوهش سعی شده در حد توان و امکانات این استان مورد نمونه برداری و مطالعه قرار گیرد. همچنین مطالعه بیوسیستماتیک خانواده Lacertidae از استان اردبیل از سال ۱۳۸۸ آغاز و جمع آوری نمونه ها در طی بهار، تابستان، پاییز و اواخر زمستان انجام شد. در این پژوهش ۲۱ نمونه از جنس Darevskia جمع آوری گردید و بر اساس ویژگی های مورفولوژیک، مورفومتریک و مریستیک معلوم گردید که ۴ نمونه جمع آوری شده، مربوط به گونه لاسرتای شکم سبز (Darevskia chlorogaster) می باشد. همچنین نقشه پراکنش ترسیم شده قبلی برای این گونه، استان اردبیل را در برنمی گرفت، که در این مطالعه برای اولین بار از استان اردبیل جمع آوری و گزارش می گردد.