سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا ضابط محبوب – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی
مهدی برنافر – کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه تهران

چکیده:

شناسایی و مطالعه مسایل و مشکلات مربوط به حمل و نقل شهری از جهات گوناگون با اهمیت و ارزشمند می باشد. از جمله اینکه با مطالعه این مسائل می توان در زمینه برنامه ریزی شبکه حمل و نقل بهتر و کاراکتر عمل کرد. دیگر اینکه با مطالعه این سازوکار می توان به خصوصیات شهرها از جهات گوناگون(سازو کار ترافیکی، اهمیت منطقه از نظر ارتباطی و…) پی برده و در جریان سازوکارها و روابط اجتماعی که در آن جریان دارند قرار گرفت. در این مقاله به بررسی شبکه حمل و نقل موجود عمومی در شهر رشت کاستی های شبکه حمل و نقل عمومی موجود شهری پرداخته می شود. پس از مطالعات لازم اولویت های مربوط به توسعه شبکه حمل و نقل عمومی در شهر مشخص گردید و موارد لازم جهت عملیاتی شدن راهکارها ارائه شده است.