سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ماشااله حسین زاده –
محمد رحمانی –
ذبیح اله رضایی –

چکیده:

توجه به مسائل اقتصادی و رسیدن به خودکفایی اقتصادی ازاصول بسیارمهمی است که خداوند به آن تاکید ورزیده و حتی دربسیاری ازایات قران کریم امور اقتصادی رادرحد امور عبادی بیان میکند خداوند دربسیاری ازایات ازجمله ایه ۴۳ سوره بقره می فرماید ذکارت را که یک امراقتصادی است پس ازاقامه نماز بیان می کند مسلم است که خودکفایی اقتصادی و صنعتی برای انقلاب اسلامی یک ضرورت است و راهبرد اساسی حفظ و ثبات نظام جمهوری اسلامی درتولید ملی حمایت ازکار و سرمایه ایرانی وعملی ساختن این پیشنهاد مقام معظم رهبری است ازطرفی با توجه به شرایط فعلی کشور و عدم امکان تامین کالاهای استراتژیک صنایع نفتی ازتامین کنندگان خارجی و بادرنظر گرفتن تنوع بسیارزیاد آن کالاها ازجمله مشکلات و موانع پیشروی نظامهایت دارکات و تامین کالا درصنعت نفت حجم انبوه درخواستهای ساخت یا خرید کالاهایی است که به آن واحدها ارجاع می شود.