سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامعلی شفابخش – ، استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
حسنا علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد راه وترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سم

چکیده:

امروزه تصادفات رانندگی به یکی از معضلات مهم کشورهای در حال توسعه در بخش حمل و نقل و اقتصاد تبدیل شده است واز این رو در سالهای اخیر تحقیقات قابل توجهی در سراسر دنیا جهت پیش بینی تعداد ، شدت و اخیراً احتما ل وقو ع (ریسک ) تصادف انجام شده است . بهبود وضعیت ایمنی راهها نیازمند انجام مطالعاتی است که مبنای آنها ارائه مدلهایی با استفاده از پارامترهای تأثیرگذار در تصادفات نظیر ویژگی های هندسی، حجم ترافیک ، عوامل انسانی و … می باشد . روش های مدلسازی در قالب مدل های آماری و فراابتکاری تشریح شده و در نهایت ۲۰ مدل داخلی و خارجی بر اساس متغیرهای بکار رفته و متدولوژی مورد استفاده در سه دسته تعداد، شدت و احتمال خط رتصادف (ریسک ) تفکیک شده است و بر همین اساس مؤثرترین متغیرهای مسبب تصادفات شناسایی شده تا بر اساس آنها با توجه به بودجه های اندک ایمنی تخصیص داده شده نسبت به رفع مشکلات اولویت بندی صورت گیرد . نتایج بدست آمده از مدل های تصادفات برای طبقه بندی جاده ها بر مبنای ریسکتصادفات و نیز به منظور بهبود شاخص های ایمنی کاربرد دارد.